IMG_6876.jpg
ssaskk.jpeg
DSCN34471.jpeg
sn11.jpeg
DSCN2725.jpeg
IMG_6313.jpg
IMG_20190618_1057261.jpeg
IMG_6813.jpg
IMG_6923.jpg
IMG_6824.jpg
IMG_6918.jpg
IMG_6171.jpg
IMG_6812.jpg
IMG_0493.JPG
Featured

Стартира инициативата „Открити дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – 2024 г.”

1 4За осемнадесета поредна година, от 12 април до 30 април 2024 г., в община Варна ще се проведе инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. Организатори на инициативата са Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“, км. Каменар, км. Тополи. Традиционни партньори на проявата са ОД на МВР и варненските училища.

Водеща цел на инициативата „Открити дни на местните комисии“ е запознаване на децата с отговорностите, които те имат, ако по една или друга причина са извършили прояви, насочени срещу техни връстници, близки, обществото като цяло и тези прояви водят до прилагане на разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В спектъра на дейностите, предвидени в инициативата, са теми като: агресията, наркотиците, рисковото поведение в интернет, какво е трафик на хора и опасността да бъдат въвлечени деца и др. Посочените теми ще се разгледат от възможните роли, в които могат да попаднат децата – извършители или потърпевши. В беседите и дискусиите ще се разискват възможностите, с които децата разполагат – да се справят сами; да търсят помощ от възрастни; да търсят помощ от специалисти – педагози, психолози, местни комисии, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая; да подадат сигнал – по телефон и онлайн.

И тази година най-често дискутираните ще бъдат темите свъзани с проявите на агресия и начини за справяне с нея. В дейностите на инициативата „Открити дни на местните комисии“ ще се включат председатели, секретари и членове на местните комисии по райони, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая, учители, класни ръководители, обучители на връстници от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“.

Организирани са 243 дейности, които ще обхванат над 7000 деца, на възраст от 7 до 17 години от 46 варненски училища.

Дейностите, предвидени в инициативата „Открити дни на местните комисии”, биха могли да се обобщят в няколко посоки:

- мултимедийни презентации, беседи, дискусии, обучителни сесии по следните теми: „ Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, ролята на обществения възпитател в дейността на МК БППМН”;„Превантивни дейности на МКБППМН“,„ Наказателната отговорност и Законът за БППМН“; „Наказателната отговорност“, „Наркотиците“; „Рисковете в интернет пространството“; „Опасностите от въвличане в трафик на хора“; „Вредното въздействие на алкохола и марихуаната“ ; „ Да спрем агресията и насилието“;

-  конкурс за есе „Аз избирам-приятелство или агресия“;

-  изложба на рисунки - „Срещу агресията“;

-  фолклорни надигравания - "Да преборим агресията с танци и песни"

-  спортни състезания (футбол, народна топка, щафетни игри);

За участниците в инициативата „ Открити дни на местните комисии“ са осигурени различни материали: „Книжка за тийнейджъри“ (В книжката се разглеждат потребностите, правата и отговорности на младия човек); книжка за родители - „Отговорността да възпитавам“; ключодържатели, книгоразделители , химикали, тефтерчета.

        

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics