Колко си наясно с..?!

"Погрижи се за себе си като спреш да пушиш!

Ти имаш един живот! Спри да пушиш!

Дипляна "Превантивен център Младост"

Дипляна "Общинска политика за намаляване на търсенето на наркотици"

Тенденции в разпостранението на наркотиците и проблемите свързани с тяхната употреба

Въвеждащо обучение за обучители "Психоактивните вещества и младите хора"

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

Дипляна  разработена от училищен превантивн клуб при Първа езикова гимназия

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при Професионална техническа гимназия

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при НГХНИ "Константин Преславски"

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при МГ "д-р Петър Берон" 

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" 

Дипляна разработена от училищен превантивен клуб при III ПМГ "Акад. Методи Попов"

thumb6 varna ORIG