Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Конвенция за психотропните вещества

Конвенция на организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

Наредба № 30 за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

 

 

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok