Име Позиция Телефон
* * *
Светлана Коева Директор на дирекция „Превенции” 052 820 677
д-р Борислав Станчев Гл.експерт „Превенции” 052 820 677
Ана Абрашева Секретар на МКБППМН 052 820 770
Мартина Янева Гл. експерт „Координация на национални превантивни програми в ОВ” 052 820 677
Таня Атанасова Гл. експерт „Превенции” 052 820 677
Диляна Атанасова-Гръбчева Ст. експерт "Психoлог" 052 820 751, 052 985 099
Мая Попова Гл.счетоводител 052 820 750
Мануела Василева Старши счетоводител 052 820 750
Събина Христова Старши счетоводител 052 820 750
Мая Атанасова ст. експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 052 820 751, 052 985 099
Александра Александрова гл. експерт "Превенция на асоциално поведение" 052 820 748
Константин Воденичаров Гл. експерт "Психолог" 052 820 751, 052 985 099
Добромир Досев Ст.експерт „Секретар ОСНВ” 052/820 751, 052 985 099
Димана Стоянова Мл.експерт "Превенция при деца и семейства в риск" 052 820 751, 052 985 099
Димитър Димитров Гл.експерт "Секретар на МКБТХ" 052 820 748
Бисерка Алексиева Програмен мениджър по превенция на ХИВ/СПИН 052 820 748
Петя Атанасова Гл. експерт "Училищна превенция" 052 820 751, 052 985 099
Росица Николова Ст. експерт "Превантивни програми" 052 820 748
Василена Николова Мл.експерт "Превантивни кампании и проекти" 052 820 751, 052 985 099
Николай Кърджиев Мл.експерт "Училищна превенция" 052 820 751, 052 985 099
Петя Любчева Ст.експерт "ПИЦ" 052 820 751, 052 985 099

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.