Дирекция “Превенции”

 

Седалище: Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 27

Адрес за кореспондеция: Варна 9000, бул.”Осми Приморски полк” № 43

Контакти: тел. 052/ 820 677;  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страницаwww.prevencii.com

Дирекция „Превенции” обединява в организационно-административен план структури и програми на общината, специализирани в превенция на социално-значими проблеми сред децата и младите хора в града.

Работата на дирекцията се осъществява в четири функционални направления на две програмни нива:

Функционални направления:

1.Превенция на употребата на наркотични вещества

2.Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

3.Превенция на детското асоциално поведение, правонарушения и противообществени прояви

4.Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик

Програмни нива:

1.Дейности в изпълнение на националната политика на местно ниво, съгласно разпоредби на закони, национални стратегии и програми и международни спогодби;

2.Дейности в изпълнение на местната политика, отразяваща специфичните нужди и приоритети на града.

Компетенции:

Дирекция “Превенции” е изпълнителен орган на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна.

Към дирекцията са разкрити центрове за превантивна работа с деца, младежи и семейства в риск „Превантивно информационен център по наркотичните вещества“, Център за социална превенция „Владиславово“, Център за социална превенция „Приморски“, „Информационно-обучителен център по проблеми свързани с трафика на хора“ и др.  В тях се осъществяват широк кръг от програми за работа с деца, младежи и техните семейства  в областта на експерименталната употреба на/ злоупотреба с психоактивни вещества, детско-юношеско асоциално поведение, рефериране на жертви на трафика на хора, рискови поведения породени от уязвимост в семейството или в средата, обучения на професионалисти, доброволци и засегнати лица.

Ежегодно дирекция “Превенции” разработва и предлага за одобрение от Общински съвет - Варна  „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора“. Програмата е разработена на основата на предварителен анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики на отговор дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и  планове за действие.

В Програмата дейностите са структурирани от гледна точка на изпълнителните функции и компетенции (Дирекция „Превенции”, неправителствени организации), както и на основните характеристики на целевите групи и специфичните за тях превантивни подходи: универсален, селективен и индикативен.

Сътрудничество:

При изпълние на свойте дейности дирекция „Превенции“ активно си сътрудничи с  Национален съвет по наркотичните вещества, Национален център по обществено здраве и анализи, Национален фокусен център по наркотици и наркомании, Национална комисия за борба с трафика на хора,  Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национален комитет за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, Национален център по безопасен интернет, български и чуждестранни научни институти и университети, Организация „Европейски градове срещу наркотиците” (ECAD), структури на гражданското общество, медии и други.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Web Analytics