Финансирани проекти

одобрени проекти за финансиране

по дейност „Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2016

 Име на проект

Организация

„Изследване „Търсене на помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни вещества при деца и млади хора“

Сдружение „Живот без алкохол“

„Психологическо консултиране на деца с агресивно поведение“

Сдружение „Дружество по позитивна психотерапия в България“

„Живот без агресия – започни промяната от себе си“

Сдружение „Шанс за хора с увреждание“

„Подходи в превенцията на употребата на наркотици на обществени места – практическо обучение за професионалисти“

Сдружение „АВОПН“

„Превенция на рисковото поведение сред уязвими деца чрез интерактивна работа с мобилна игротека“

Сдружение „Съучастие“

„Обучение в модел „Йовков и християнските добродетели“

Фондация „Толерантност”

„Изграждане на капацитета на студентската общност за реализиране на проекти по превенция на рисковото поведение“

Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“

„Превенция на ХИВ/СПИН и тютюнопушене сред млади хора“

Сдружение „Асоциация на студентите – медици в България – Варна“

„Заедно“

Фондация „Свети Свети Константин и Елена“

„Медиатори сред връстници“

Областен съвет на Български червен кръст – Варна

„Мултисензорна среда и новите „тихи“ еко книжки – фактори за преодоляване на деструктивно поведение на децата“

Сдружение „Родителско настоятелство при обединено детско заведение Делфинче“

„Фитнес вместо агресия“

Сдружение „Младежко обединение за спорт и култура“

„Разработване и утвърждаване на методика за формиране на толерантност между хората от различните културални общности“

СНЦ „Училищно настоятелство „Йордан Йовков“

„Безопасен интернет“

Сдружение „Споделено работно място“

одобрени проекти за финансиране

по дейност „Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2015

 Име на проект

Организация

„Надграждане и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици – VІІ клас“

Фондация „Толерантност”

Изследване „Търсене на помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни вещества при деца и млади хора“

Сдружение „Живот без алкохол”

Превенция на рисковото поведение сред уязвими деца чрез интерактивна работа с мобилна игротека „Шпилофан“

Сдружение „Съучастие“

„Избери своя път – не на дрогата, да на живота“

Сдружение „Шанс за хора с увреждание“

„Механизъм за идентификация, оценка на риска и насочване при случаи на деца, употребяващи наркотични вещества – тренинг за професионалисти“

Сдружение „АВОПН“

„Моето мото е: Аз съм информиран и мога да се предпазя“

Фондация „Владиславово“

„Ранни срещи с правото“

Областен съвет на Български червен кръст – Варна

„Превенция на рисковите фактори от попадане в трафик на хора, свързани с трудова миграция в рамките на ЕС“

Сдружение „Наш свят“

„Безопасен интернет“

Сдружение „Споделено работно място“

Изследване „Разпространение и употреба на психоактивни вещества и нови дроги, сред лица с интравенозна употреба на наркотици“

Фондация „За по-добро психично здраве”

„Разработване и утвърждаване на методика „Помощ за самопомощ за изграждане на позитивни модели за безконфликтно общуване за деца от 6 до 10 годишна възраст“

Сдружение „Синчец – 43“

„Превантивна програма за прилагане на комплексни мерки в ограничаването на множествен риск сред проституиращи лица на територията на Община Варна“

Фондация „ЕС О ЕС – семейства в риск”

„Компютърни престъпления срещу непълнолетни и трафик на хора“

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

одобрени проекти за финансиране

 

по дейност „Програма за финансиране на проекти на НПО за обща превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора”, част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2014”

 

 

Име на проект

Организация

„Многокомпонентна превенция на рисково поведение сред проституиращи лица на територията на Община Варна”

Фондация „ЕС О ЕС семейства в риск”

Проект за превенция на девиантното поведение сред деца, настанени в институции, чрез изкуство и комуникацията – „КРАСИВО мисля, говоря, живея”

Сдружение „АРГО – Активно развитие на гражданското общество”

„Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици”

Фондация „Толерантност”

„Социодемографски и поведенчески профил на лица с инжекционна употреба на наркотици”

Фондация „За по-добро психично здраве”

„Информационна кампания сред родителите на ученици от 5-ти до 12-ти клас за видовете ПАВ и първоначални симптоми в поведението и физическото състояние на употребилите ПАВ”

Областен съвет на Български Червен кръст

„Отговорно ползване на интернет и трафик на хора”

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

„Издаване на специализиран журнал „Наркомании”, бр.41-44/2014”

Сдружение „АВОПН”

„Информационна кампания за превенция на употребата на наркотици – МГ „Петър Берон” - Варна

Сдружение „Младежка инициатива за Варна”

„Защити себе си!”

СНЦ „Асоциация на студентите-медици в България – Варна”

„Приказкотерапия за превенция на психоемоционални трудности и поведенчески проблеми при децата

Сдружение „Родителско настоятелство при обединено детско заведение Делфинче”

Изследване „Търсене на помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни вещества при деца и млади хора”

Сдружение „Живот без алкохол”

„Без агресия в училище!”

Сдружение „Център за развитие и подкрепа на бизнеса”

 

thumb6 varna ORIG