Дирекция „Превенции“ за шеста поредна година осъществява програма „Училищно базирани клубове за превенция на рисковото поведение по метода „връстници обучават връстници“.Основна цел на програмата е формиране на екипи от ученици, реализиращи обучителни сесии, дискусии, кампании и др. в училищната общност по метода „връстници обучават връстници“. Дейностите по тази програма са финансирани от бюджета на дирекция „Превенции“.

През 2014 г. към дирекция „Превенции“ са изградени 8 училищни превантивни клуба, в които участват 160 младежи, на възраст 14 – 18 г. Младите хора преминават обучения по превантивните направления, по които работи дирекция „Превенции“ - трафик на хора, рисково сексуално общуване, употреба на психо-активни вещества, асоциално поведение и рисково поведение в онлайн пространството.

В обученията акцентът е поставен както върху усвояване на специфичната за всяко направление информация, така и върху усвояването и ползването на интерактивни методи и неформални обучителни похвати, характерни при ползване на метода „връстници обучават връстници“.

През ноември 2014 г. стартира обучение на училищните превантивни клубове на тема „Психоактивните вещества и младите хора“.

На 14 и 17 ноември 2014 г. премина първия етап от обучението, в което се включиха 73 участници от училищните клубове за превенция.

На 11, 15 и 18 декември ще се проведе втория етап на обучението. Основни акценти в срещите ще бъдат: видовете психоактивни вещества, тяхната употреба, факторите, определящи ефектите при употребата им, причини и модели на употреба/злоупотреба, зависимост. Поради проявен интерес на учениците, ще бъдат застъпени и темите за алкохол, цигари, амфетамини, хероин, канабис, халюциногени, както и различни медикаменти, предизвикващи зависимост.

Третият етап от обучението на доброволците предвижда предоставяне на допълнителна информация за новите наркотици, амфетамини, както и представяне на техники за консултиране и презентиране на информацията.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.