На 1-ви и 4-тидекември 2014 г. в Превантивен център „Младост“ (функциониращ към дирекция „Превенции“) се проведоха поредните супервизии с четири групи учители начален етап по „Програма за превенция на агресивното поведение при деца, на възраст 7 – 10 г.“

Програмата се реализира от дирекция „Превенции“ за пета поредна година и цели повишаване информираността и разбирането на учители и родители за естеството на детската агресия, както и подобряване на техните умения за справяне с агресивното поведение.

Водещ лектор и супервизор на Програмата е проф. д-р Иванка Бончева – клиничен психолог-психотерапевт. В дейностите (тренинг-обучение и месечни супервизии) през 2014 г. активно участват учители и възпитатели начален етап от 11 варненски училища: ОУ „Черноризец Храбър“; Трето основно училище „Ангел Кънчев“; ОУ „Капитан Петко войвода“; ОУ „Добри Чинтулов“; Второ основно училище „Н. Й. Вапцаров“; ОУ „Иван Вазов“; ОУ „Добри Войников“; ОУ „Христо Ботев“; ОУ „Ст. Михайловски“; ОУ „Панайот Волов“; ОУ „Цар Симеон I“.

„Програма за превенция на агресивното поведение при деца, на възраст 7 – 10 г.“ през 2014 г. стартира в края на м. април и началото на м. май с тренинг-обучения, в които се включиха нови участници - 90 учители и възпитатели от посочените училища. До настоящия момент с тях са проведени и 7 супервизии по казуси с детско агресивно поведение.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.