1 4За шестнадесета поредна година, от 11 април до 15 май 2022 г., в община Варна се проведе инициативата „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“.

Организатори на инициативата са Община Варна, дирекция „Превенции“, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в районите „Приморски“, „Одесос“, „Младост“, „Вл. Варненчик“, „Аспарухово“, км. Каменар, км. Тополи. Традиционни партньори на проявата са ОД на МВР и варненските училища.

Водеща цел на инициативата „Открити дни на местните комисии“ е запознаване на децата с отговорностите, които имат, ако по една или друга причина са извършили прояви, насочени срещу техни връстници, близки, обществото като цяло и тези прояви водят до прилагане на разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

В спектъра на дейностите, осъществени в инициативата, са теми като: агресията, наркотиците, рисковото поведение в интернет, какво е трафик на хора и опасността да бъдат въвлечени деца и др. Посочените теми бяха разгледани от възможните роли, в които могат да попаднат децата – извършители или потърпевши. В беседите и дискусиите се разискваха възможностите, с които децата разполагат – да се справят сами; да търсят помощ от възрастни; да търсят помощ от специалисти – педагози, психолози, местни комисии, обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая; да подадат сигнал – по телефон и онлайн.

И тази година най-често дискутираните бяха темите свързани с проявите на агресия в училище и начини за справяне с нея.

В дейностите на инициативата „Открити дни на местните комисии“ се включиха председатели, секретари и членове на местните комисии по райони; обществени възпитатели, инспектори детска педагогическа стая, учители, класни ръководители, обучители на връстници от Градския превантивен клуб към дирекция „Превенции“.

Обхванати бяха над 3500 деца, на възраст от 7 до 17 години от 31 варненски училища.

 Дейностите, осъществени в инициативата „Открити дни на местните комисии”, биха могли да се обобщят в няколко посоки:

  • мултимедийни презентации, беседи, дискусии, обучителни сесии по следните теми: „ Как да спрем агреията“ ; „ Ненасилствена комуникация“; „ Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, ролята на обществения възпитател в дейността на МК БППМН”; „ Наказателната отговорност  и Законът за БППМН“; „ Общуване без агресия“, „ Кражбата – посегателство върху собствеността“; „Агресията и противообществените прояви“; „Наказателната отговорност“, „Наркотиците“; „Рисковете в интернет пространството“; „Опасностите от въвличане в трафик на хора“; „Вредното въздействие на алкохола и марихуаната“ ; „ Да спрем агресията и насилието“;        
  • спортни състезания (футбол, народна топка, щафетни игри,зумба);
  • театрална постановка - „Хаштаг # Фейк Театър“/Фалшив живот – представена театрална интерпретация на актуални теми вълнуващи юношите и младежите в България. Чрез интригуващи  автентични сценични образи и сюжетни линии, разработени и базирани на актуални проблеми, но изградени като художествена фикция, спектакълът представя основните си теми: търсенето на смисъл, мотивация, баланс между да бъдеш себе си и да се харесаш на другите, травмите от тормоза, агресивността, родителския натиск, изкушенията от наркотици, адреналин и алкохол. Драматургичният подход набляга на социалната и обществена значимост на заложените в спектакъла теми

За участниците в инициативата „ Открити дни на местните комисии“ са осигурени следните материали: „Книжка за тийнейджъри“ (В книжката се разглеждат потребностите, правата и отговорности на младия човек); книжка за родители - „Отговорността да възпитавам“; книгоразделители , химикали, тефтерчета. Снимки от събитията може да видите тук!

          

ffllinstgutttp2

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.