thumb6 DSC 2477 Днес, 13.09.2019 г., в зала „Варна“ – Община Варна се проведе съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН), Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативеня съвет по превенция на ХИВ/СПИН.

Основната точка на заседанието беше представяне, обсъждане и приемане на проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2020“ на дирекция „Превенции“.

В заседанието взеха участие председатели на постоянни комисии в Общински съвет – Варна, директори на общински дирекции, представители на: Окръжен и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура, ОД на МВР, Гранична полиция, сектор „Борба с организираната престъпност“, дирекция за „Социално подпомагане“, Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, Центъра за Спешна медицинска помощ, клиника по ИЛООТ в МБАЛ – ВМА, ОС на БЧК и неправителствени организации.

Участниците в заседанието единодушно приеха проекта на Програмата на дирекция “Превенции” и я опредилиха като един от основните стълбове на активната политика на Община Варна за опазване здравето, сигурността и благополучието на нащите деца и млади хора.

През 2020 г. Програмата предвижда изпълнението на 4 превантивни програми и 11 информационни кампании, които ще обхванат 35 училища, над 20 000 ученици от I-XII клас и студенти, 500 ученици-доброволци, работещи по метода „връсници обучават връсници“, близо 500 учители и 100-150 деца във висок риск и техните семейства.

И през следващата година се предвижда отделянето на значителни финансови средства за подпомагане на 16 превантивни проекти и програми, изпълнявани от НПО.

 

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.