64363318 1250375138465093 7812891136032243712 n

На14.06.2019 г. се проведе среща за представяне на постигнатото по програма на общинската дирекция „Превенции“ за ограничаване на употребата на наркотични и други психоактивни вещества сред ученици от V – VII клас.

Програмата е разработена и се изпълнява в партньорство с екип от Шуменския университет„Епископ Константин Преславски“, ръководен от доц. д-р Пенка Кожухарова.

Събитието е част от инициативи по повод „26 юни - Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици“, организирани отОбщина Варна, дирекция „Превенции“ и Общинския съвет по наркотичните вещества – Варна и е насочено към популяризирането на общинските политики, утвърждаващи здравословен начин на живот сред подрастващите.

В срещата участваха представители на 14 варненски училища, партньори по Програмата от нейния старт през учебната 2017/2018 г.(ОУ „Антон Страшимиров“, ОУ „Г. С. Раковски“, ОУ „Димчо Дебелянов“, ОУ „Добри Чинтулов“, ОУ „Константин Арабаджиев“, ОУ „Свети Иван Рилски“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Елин Пелин“, ОУ „Христо Ботев“, СУ „Любен Каравелов“, ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Черноризец Храбър“, СУ „Неофит Бозвели“,СУ за 

IMG 0477ac7fe9e68031566407f5c8d94284 V

ХНИ „К. Преславски“), както и представители на 10 нови училищана територията на Община Варна (директори, зам.директори по учебна дейност, психолози, педагогически съветници и класни ръководители на V и VI клас).

По време на срещата бeше представена и обсъдена необходимостта да се ограничи разпространението на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) сред ученици от V – VII клас, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот и подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда.

По време на дискусията се изведе нуждата да се постига трайна позитивна промяна в културните и социалните характеристики на училищната среда/общност, влияещи върху избора на подрастващите относно употреба на наркотици и други ПАВ.

В рамките на срещата бяха презентирани разработените, отпечатани и разпространени учебни пособия: ръководства за учители за превантивна работа в V и VI клас; интерактивни пособия за ученици от V и VI клас по проблемните теми, свързани с тютюн, алкохол, кофеин и анаболни стероиди. По време на тази част участниците споделиха своите впечатления по прилагането на методическите пособия и отправиха препоръки за теми в съдържанието на бъдещите методически пособия за VII клас.

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.