60437923 2208945205809843 8675414676097466368 nВ изпълнение на Програмата за дейността на МКБТХ Варна за 2019 г., Раздел III, „Обучение и квалификация на кадри“ и реализиране на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, МКБТХ Варна съвместно с НКБТХ и дирекция „Превенции“, Община Варна проведе дискусионен форум за професионалисти, на 20 май 2019 г. в хотел Черно море, гр. Варна на тема: „Нови тенденции при трафик на хора и противодействие на престъплението: Методология на разследването и подкрепа на потърпевшите лица“.

Форумът беше открит от г-н Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна, председател на МКБТХ – Варна.

Участници: ОД – МВР Варна, Гранична полиция, Сектор БОП – Варна, Районна прокуратура Варна, Районна прокуратура Девня, Районна прокуратура Провадия, Окръжен следствен отдел Варна и членове на МКБТХ Варна.

Цел на форума: Повишаване информираността на професионалистите за предизвикателствата, свързани с методологията на разследване на престъплението „трафик на хора“. Представяне на актуална информация за трансграничното сътрудничество при разследване на международен трафик, както и новите форми на трафик.

Като водещ лектор участва прокурор Гергана Кюркчийска, административен ръководител на РП Оряхово, доказан специалист с богат опит в разследването и противодействието на трафика на хора. Прокурор Кюркчийска акцентира върху: Противодействието на трафика на хора и специфичната методология на разследването на престъплението „трафик на хора“, с фокус новите форми на това престъпление; Международното правно сътрудничество при разследване на трафик на хора: добри практики. Бяха обсъдени спецификите на региона, трудности при разследване и споделяне на опит в противодействието на трафика на хора.

Като лектор се включи и г-жа Анна Николова, председател на Фондация „SOS – семейства в риск“ и управител на Приют за временно настаняване на жертви на трафик на хора, която насочи вниманието към практическото прилагане на „Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик“, закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора и последващото им социално включване (реинтеграция).

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.