3

3800 ученици от 43 училища ще се включат в  кампанията „Открити дни на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“. Инициативата ще се проведе от 15-ти до 30-ти април, а организатори са дирекция „Превенции“ към Община Варна,  комисиите за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в партньорство с  Областната дирекция  на МВР.

Старт на кампанията бе даден днес с участието на 300 шестокласници от варненски училища, възпитатели и  членове на комисиите.  По време на събитието бяха наградени победителите в конкурса за есе и рисунка на тема: „Доброто е моят избор“, а театър „Наш Свят“ представи мултимедийния спектакъл „Еднорог“, с автор и режисьор Ива Панева.


Основната цел на кампанията е учениците от I до XI  клас да се запознаят по-подробно с негативните последиците от проблемни поведения, с които могат да се сблъскат в своето ежедневие – агресия, употреба на психоактивни вещества, опасности в интернет, рисково сексуално общуване  и  въвличане в трафик на хора. Успоредно с това младите хора ще бъдат запознати със  Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и дейността на комисиите, центровете и консултативните кабинети за социална превенция. Дейностите включват още над 120 беседи, презентации и тематични часове, проведени по метода „връстници обучават връстници”, прожекции на филми, както и девет спортни прояви и игри.

 

Програма на инициативата:

РАЙОН „ПРИМОРСКИ“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

15.04.19 г.

 

ІV Езикова гимназия   "Фредерик Жолио - Кюри"

Дискусия на тема:„Трафик на хора с цел трудова експлоатация

Дискусия на тема:„ПАВ, митове и факти”

Дискусия на тема:„ХИВ, СПИН и контрацепция”

15.04.19 г.

 

ОУ „Васил Друмев”

СУ „Найден Геров“

Беседа на тема:„Вербална агресия”

Конкурс за есе и рисунка на тема „Доброто е моят избор“

Посещение на образователен театър

16.04.19 г.

 

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

I ЕГ

ОУ „Захари Стоянов“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

Дискусия на тема:„Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Превенция на агресията, насилието и училищния тормоз”

17.04.19 г.

I ЕГ

ОУ „Васил Друмев”

ОУ “ П.Волов“

Дискусия на тема:„Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Виртуална агресия или невидимите заплахи пред екрана”

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

18.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

19.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

22.04.19 г.

СУ „Найден Геров“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

23.04.19 г.

ГПЧЕ „Йоан Екзарх“

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

24.04.19 г.

 

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

ОУ “ П.Волов“

Дискусия на тема: „Отговорността на малолетни и непълнолетни при извършване на правонарушения, дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

25.04.19 г.

 

ОУ „Черноризец Храбър“

Беседа на тема:„Наказателна отговорност. Спазване на правилата”

27.04.19 г.

Математическа гимназия

"Д-р Петър Берон"

Беседа на тема:„Опасности в интернет. Телефонни измами. Сигнализиране при опасност.”

 

РАЙОН „ОДЕСОС“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

09.04.19 г.

 

СУ „Елин Пелин“

Филм: „Възпитаелно дело“

10.04.19 г.

 

ОУ „Васил Априлов“

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

12.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

Беседа : “Безконфликтно общуване“

15.04.19 г.

ОУ „П.Р.Славейков”

СУ за ХНИ „К. Преславски“

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Посещение на образователен театър

Тренинг: „Видове поведние“

16.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

ОУ „Цар Симеон I”

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Презентация : „МКБППМН - с какво се занимава ? „

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

17.04.19 г.

ОУ „П.Р.Славейков”

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Тренинг: „Видове поведние“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

18.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ОУ „Цар Симеон I”

ВТГ „Георги Стойков Раковски

Беседа:“Безконфликтно общуване“

Тренинг: „Видове поведение“

Беседа: „Превантивни дейности на МКБППМН. Ролята на общественият възпитател“

Беседа на тема:„Дейността на МК БППМН и ролята на обществения възпитател”

19.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски“

ОУ „Васил Априлов“

Тренинг: „Видове поведние“

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

Спорт – футбол и баскетбол:“Чрез спорт срещу агресията и насилието“

23.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

СУ „Св. Климент Охридски”

Презентация: „Проблемно поведение”

Презентация:Толерантност в човешките отношения“

Беседа: „Дейности на МКБППМН“

24.04.19 г.

СУ за ХНИ „К. Преславски”

Беседа и дискусия: „Превенция на противообществените прояви“

30.04.19 г.

СУ „Елин Пелин“

Презентация“Влияние на забранените от закона ПАВ“

 

РАЙОН „МЛАДОСТ“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

08.04.19 г.

ОУ „Отец Паисий”                                  

Спорт: „Заедно в игрите, заедно в училище“

10.04.19 г.

ПГГСД „Николай Хайтов”                                                                    

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

11.04.19 г.

ПГ по електротехника

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

12.04.19 г.

ОУ „Иван Вазов”

ПАВ

15.04.19 г.

ОУ “Д.Чинтулов“

Посещение на образователен театър

16.04.19 г.

СУ „Неофит Бозвели”

Спорт: „Заедно в игрите, заедно в училище“

16.04.18 г.

СУ „Гео Милев”                                    

„ЗБППМН -МКБППМН” - презентация и беседа

16.04.18 г.

СУ „Гео Милев”                                    

„Безопасен интернет“

17.04.19 г.

ОУ „Добри Чинтулов”

Рисунка на асфалт:“Аз съм добър , а ти?“

18.04.19 г.

ОУ „Иван Вазов”

„Безопасен интернет“

18.04.19 г.

ОУ „Св. Иван Рилски”

„Безопасен интернет“

19.04.19 г.

СУ „Гео Милев”                                    

ПАВ

23.04.19 г.

ПГСАГ „Васил Левски“

„Безопасен интернет“

30.04.19 г.

ПГИ „Д-р Иван Богоров“

„ПАВ

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

08.04.19 г.

I Основно училище

Тренинг за асертивно поведение

09.04.19 г.

I Основно училище

Презентация и дискусия ”Вредното въздействие на алкохол и марихуана“

10.04.19 г.

ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим.“

11.04.19 г.

I Основно училище в ЦСП

Тренинг трафик на хора

15.04.19 г.

СУ “П.К.Яворов“

ОУ “Ст.Михайловски“

Посещение на образователен театър

17.04.19 г.

ОУ “Ст.Михайловски“

Презентация и дискусия „Тормоз. Видове и последствия. Как да се справим.“

17.04.19 г.

ОУ “Св. Патриарх Евтимий“

Последствия от извършване на престъпления – беседа.

24.04.19 г.

ОУ “Ст.Михайловски“

Тренинг за разрешаване на конфликти

 

РАЙОН „АСПАРУХОВО“

Дата

 

Училище

 

Дейност ( презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

16.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

17.04.2019г

ОУ “Кап.Петко войвода”

Престъпления против личността

18.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

18.04.2019г

ОУ “Хр. Ботев”

Наказателна отговорност и дейността на ИДПС

19.04.2019г

ОУ “Хр. Ботев”

Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС

19.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

22.04.2019г

НУ “ В. Левски”

Запознаване със ЗБППМН и д/стта на ИДПС

23.04.2019г

СУ “ Л. Каравелов“

Кражби,грабежи,мародерство,хулиг.- дискусия

24.04.2019г

СУ “ Л. Каравелов“

Престъпления против личността

25.04.2019г

ВМГ

Презентация и дискусия по ЗБППМН

 

МК „КАМЕНАР“

Дата

 

Училище

 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

16.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Моите задължения и отговорности като ученик“.

16.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Вълшебните думи-наши приятели“

17.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Правила за толерантност“.

19.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Заедно побеждаваме лошото с добро“

19.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

“Общувай с „вълшебните думи““.

23.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

Запознаване и дискусия по Закона за БППМН.

24.04.19г.

ОУ“Добри Войников“

„Нека бъдем толерантни-днес, утре, винаги“.

 

МК „ТОПОЛИ И КАЗАШКО“

Дата

 

Училище

 

Дейност (презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

15.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Посещение на обтразователен театър

15.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Конкурс за еде на тема“Доброто е моят избор“

18.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

Ден на инспектора Детска педагогическа стая

26.04.19г.

ОУ“Хр.Смирненски“

„Съперници в спорта,приятели извън него“- спортно състезание

           Забележка:Програмата търпи корекции

 

 

 

 

Baner8

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.