42658418 173615950182769 2433573489760796672 nВ изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите, във връзка с реализиране на мерките, заложени в Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора, приет с решение на МС на 26 юли 2016г., Местната комисия за борба с трафика на хора /МКБТХ/, дирекция „Превенции“, Община Варна в партньорство с Националната комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/ проведе на 25 септември 2018 г., от 09.30 ч. до 15.30 ч., в зала 17, Младежки дом, Община Варна, обучение на професионалисти, 20 служители на гранична полиция от Гранично полицейско управление Пристанище Варна и Гранично полицейско управление Летище Варна.

Основна задача на МКБТХ Варна е организация и координация на взаимодействието между отделните ведомства и организации в региона на град Варна по прилагане на ЗБТХ. Проведеното обучение е част от програмата на МКБТХ за 2018г., където е заложено да продължат, стартиралите през 2016г. обучения на служители на МВР – работещи на терен, на тема „Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Профил на жертвите“.

Цел на обучението: да се повиши подготовката на служителите на МВР по проблемите на трафика на хора, да се запознаят с дейността на МКБТХ, идентификацията на първо ниво, прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора и предоставяне на закрила, помощ и подкрепа.

 

Обучението премина през следните етапи:42683443 170600883815869 7102031274964942848 n

  1. Трафик на хора. Определение. Видове експлоатационни цели. Разграничаване трафика на хора от други сходни по състав престъпления, с лектор Димитър Василев, секретар на МКБТХ;
  2. Национална комисия за борба с трафика на хора. Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна. Структура, функции и дейности. Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора. Стандартни оперативни процедури, с лектор Петя Атанасова – Председател на Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“, член на МКБТХ;   
  3. Закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора. Социално включване (реинтеграция), с лектор Анна Николова – Председател на Фондация “SOS – семейства в риск“, член на МКБТХ.

  След решаването на казуси и последвалата дискусия, участниците в обучението изразиха подкрепата си към МКБТХ – Варна и дирекция „Превенции“, Община Варна и споделиха необходимостта от организиране на подобни обучения в бъдеще, с цел изграждане на успешни модели за превенция, противодействие, ранна идентификация и социална подкрепа.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok