42168795 2170920806459254 768740644234461184 nВ Община Варна се проведе съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.

На работната среща присъстваха председателите на четири постоянни комисии към Общински съвет – Варна - ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Здравеопазване“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ПК „Наука и образование“. В заседанието се включиха още Председателят на Окръжен съд – Варна, представители на Окръжна прокуратура, Районен съд – Варна и Районна прокуратура; представители на ОД на МВР, ГПУ „Пристанище Варна“, сектор – БОП – Варна; директори на дирекции в Община Варна, дирекция „Социално подпомагане“, Центъра за Спешна медицинска помощ, представител на РУО – Варна, експерти от дирекция „Превенции“, неправителствени организации.

Съгласно дневния ред, в хода на заседанието бяха представени, обсъдени и приети проектите на Програми за дейността през 2019 г. на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора през 2019 г. , Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН през 2019 г., както и проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 2019" на дирекция „Превенции".

Нови акценти при представянето на програмите бяха:

 

  • Кампания „Лято без риск“, в рамките на която ще бъдат приоритетно заложени работа по метода „връстници обучават връстници“ и спортни дейности с деца като допълващ превантивен отговор на наблюдаваните негативни тенденции в рисковото поведение на подрастващите. Чрез включването на спортни игри в кампанията ще се обогати палитрата от инициативи, които общината подготвя, във връзка с Варна – европейски град на спорта през 2019 г.
  • Увеличаване на броя на училищата, в които ще действат различни превантивни програми сред ученици I- XII клас, като броят им ще достигне 30.
  • Продължаване на информационните срещи с представители на прокуратури и съдилища с ученици под надслов: „Децата и закона“.
  • Повишаване на нивото на информираност и работни умения на професионалисти, работещи с деца и младежи в риск, чрез организиране и провеждане на обучения в сферата на превенцията на рисковото поведение.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Бисквитките ни улесняват при предоставянето на услугите ни. С използването на нашите услуги ни разрешавате да използваме бисквитки
Повече информация Ok