42168795 2170920806459254 768740644234461184 nВ Община Варна се проведе съвместно заседание на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ.

На работната среща присъстваха председателите на четири постоянни комисии към Общински съвет – Варна - ПК „Младежки дейности и спорт“, ПК „Здравеопазване“, ПК „Социални дейности и жилищна политика“ и ПК „Наука и образование“. В заседанието се включиха още Председателят на Окръжен съд – Варна, представители на Окръжна прокуратура, Районен съд – Варна и Районна прокуратура; представители на ОД на МВР, ГПУ „Пристанище Варна“, сектор – БОП – Варна; директори на дирекции в Община Варна, дирекция „Социално подпомагане“, Центъра за Спешна медицинска помощ, представител на РУО – Варна, експерти от дирекция „Превенции“, неправителствени организации.

Съгласно дневния ред, в хода на заседанието бяха представени, обсъдени и приети проектите на Програми за дейността през 2019 г. на Общинския съвет по наркотичните вещества, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната комисия за борба с трафика на хора през 2019 г. , Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН през 2019 г., както и проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора - 2019" на дирекция „Превенции".

Нови акценти при представянето на програмите бяха:

 

  • Кампания „Лято без риск“, в рамките на която ще бъдат приоритетно заложени работа по метода „връстници обучават връстници“ и спортни дейности с деца като допълващ превантивен отговор на наблюдаваните негативни тенденции в рисковото поведение на подрастващите. Чрез включването на спортни игри в кампанията ще се обогати палитрата от инициативи, които общината подготвя, във връзка с Варна – европейски град на спорта през 2019 г.
  • Увеличаване на броя на училищата, в които ще действат различни превантивни програми сред ученици I- XII клас, като броят им ще достигне 30.
  • Продължаване на информационните срещи с представители на прокуратури и съдилища с ученици под надслов: „Децата и закона“.
  • Повишаване на нивото на информираност и работни умения на професионалисти, работещи с деца и младежи в риск, чрез организиране и провеждане на обучения в сферата на превенцията на рисковото поведение.

 

 

 

 

Baner8

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.