DSCN2575Днес, 06.06.2018г. се проведе форум на тема: „Правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда“.

Събитието е организирано от Община Варна, дирекция „Превенции“, съвместно с Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОКБППМН).

Във форума участваха секретари на Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетнитеот община Варна и областта, инспектори детска педагогическа стая, социални работници и учители.

Основните акценти в хода на форума бяха:

- „Интернет и зависимо поведение“ - лектор д-р Мария Кехайова-Стойчева, Център за социални изследвания към ИУ – Варна;

- „Марихуана. Медицински канабис“ - лектор д-р Борислав Станчев, гл.експерт в дирекция „Превенции“

- Представяне на “Програма за превенция на риска от въвличане в противообществени прояви и правонарушения на деца от уязвими семейства” - лектор Петя Атанасова – председател на сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие”

- Представяне на “Програма за мобилна работа за превенция на рисковото поведение, предназначена за деца от ромска общност и техните семейства“ на дирекция „Превенции“ -лектор Илиян Ризов – председател на сдружение „Съучастие“. Снимки от форума може да видите тук!

 

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.