Днес в Oбщина Варна се състоя работна среща на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза. Добри практики, предизвикателства и възможности“.

Срещата се организира от Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН-Варна и Националния съвет за превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ.

От страна на Община Варна участваха: Тодор Иванов – Зам.-кмет, доц. Ганчев – директор на СБАЛПФЗ-Варна, членовете на Консултативния съвет-Варна - Светлана Коева- Председател и директор на дирекция „Превенции“, д-р Лидия Маринова - председател на ПК „СДЖП“, Адриана Григорова – директор на дирекция „Социално подпомагане“, представители на общинските дирекции „Превенции“, „Здравеопазване“ и „Социални дейности“, РЗИ-Варна, председателите на Фондация „ЕС-О-ЕС семейства в риск“ и Сдружение „Съучастие“.

От страна на Националния съвет за превенция на СПИН, туберкулоза и СПИ в срещата участваха Христина Христова - мениджър по застъпничеството на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Божидара Христова - координатор, както и представители на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.

Общинската политика по превенция на ХИВ/СПИН и СПИ бе представена от

г-жа Коева. Г-жа Хараламбова запозна участниците с ролята на Община Варна за обезпечаване на дейностите по превенция и лечение на туберкулозата.

Общинската превантивна политика и реализираните дейности бяха оценени много високо от участниците в срещата.

В дискусия бяха обсъдени възможностите и мерките за осигуряване на устойчивост на дейностите по превенция на ХИВ/СПИН и туберкулоза на национално и местно ниво.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.