trtНа 10 май 2018 г., в х-л „Черно море“, се проведе третата церемония по връчване на отличия на 10 варненски училища за активното им участие и принос в развитието и осъществяването на общинската политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – „Младите хора и бъдещето“.

Организатор на събитието беше дирекция „Превенции“, Община Варна.

Церемонията „Младите хора и бъдещето“ е официалният израз на партньорството между Община и училище, и на разбирането, че обединените усилия на Общината, училищната общност, родителите и гражданското общество, са необходимите условия за формиране мирогледа на младите хора, за по-добро и успешно бъдеще на обществото ни.

В церемонията се включиха директори, зам.-директори и учители от Първа езикова гимназия, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, III ПМГ „Акад. М. Попов“, ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, СУ за ХНИ „К. Преславски“, Професионална техническа гимназия, МГ „Д-р П. Берон“, ВТГ „Г. Ст. Раковски“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“; ръководители на превантивни клубове, ученици-доброволци от Градския и училищните превантивни клубове към дирекция „Превенции“ от посочените училища, както и ръководители и експерти от Община Варна, от Регионалното управление на образованието, общински съветници и др.

На церемонията бяха връчени:

  • грамоти на 10 училища за активна дейност и принос в осъществяването на общинската политика по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора
  • грамоти на 24 ученици-доброволци за личен принос и активна доброволческа работа в развитието и прилагането на общинската политикa по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора;
  • грамоти на 48 ученици-доброволци от Градския превантивен клуб за участие в реализирането на общинската програма по превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора и активна доброволческа работа в кампании и обучения по връстников подход;
  • 121 удостоверения на ученици-доброволци за преминат курс на обучения по основните направления, по които работи дирекция „Превенции“: превенция на наркомании, превенция на трафика на хора, превенция на ХИВ/СПИН, безопасен интернет.

Училищните превантивни клубове функционират в десет варненски гимназии, като основен метод в дейността им е превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора по метода „връстници обучават връстници”. Целта на клубовете е организиране на активните членове от училищната общност (ученици и учители) за намаляване разпространението на рискови поведения и промотиране на здравословен начин на живот в училище.

В състава на Градския превантивен клуб влизат най-активните и мотивирани членове от училищните превантивни клубове, които преминават допълнителни обучения и тренинги, работейки под супервизия на специалисти. Снимки от проявата може да видите тук!

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.