Днес в Община Варна се проведе заседание на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните– Варна (ОКБППМН).

По време на срещата бе разгледан и приет отчет за дейността на комисията за м.г.   През 2017 г на територията на Община Варна са образувани 142 възпитателни дела по отношение на 157 деца  - 19 малолетни ( 8-13 г.)  и 138 непълнолетни (14-17 г.). Наложени са 203 възпитателни мерки.

98% от предложенията за образуване на възпитателни дела са от Прокуратурата, което определя проявите, като деяния съставляващи престъпления.

Повече от половината възпитателните дела са за кражба, следвани по честота от тези свързани с наркотици – 25 и с нанесени телесни повреди – 20 дела. При другите се наблюдават - хулигански прояви, унищожаване на имущество и грабежи.

През 2017 г. няма тежки престъпления срещу личността (убийства, опити за убийства, изнасилвания).

През изминалата година на девет непълнолетни лица е наложено условно наказание „Лишаване от свобода“, а други четири са изтърпявали ефективно наказание „пробация“.

190 деца (8-17) са станали жертва на престъпления - от тях малолетни (8-13) - 70.

В рамките на заседанието се прие програма за дейността на комисиятапрез 2018 г.Основни акценти в нея са: инициатива „Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ” ; Състезание–викторина „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!“; „Програма за превенция на детското агресивно поведение сред ученици от I – IV клас“ ; Научно- приложна конференция по проблеми свързани с детското рисково поведение.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.