a8740cb31d1ff8aff3065e1753c6bc5fНа открито заседание на Местната комисия за борба с трафик на хора, г-жа Петя Атанасова, председател на сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ и член на Местната комисия за борба с трафик на хора представи резултатите от „Програма за консултиране на професионалисти за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора“, реализирана от сдружението. Програмата е част от „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2017“ и е включена в проекта на „Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2018“ на дирекция „Превенции“.

Целта на Програмата е повишаване на информираността и подобряване на условията за ранна идентификация на жертвите на трафик на хора, подобряване на координацията между институциите и организациите, въвлечени в превенцията и противодействието на трафика на хора и закрила на жертвите на местно ниво и промяна на нагласите и повишаване на съпричастността към жертвите, чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация за престъплението „трафик на хора“.

Двеста души, от които 150 професионалисти (социални работници, доставчици на социални услуги, училищни лекари и медицински сестри, възпитатели, учители, психолози, полицаи) и 50 доброволци са преминали обучение по Програмата за идентификация и насочване на жертви на трафик на хора.

 

По време на заседанието бяха обявени и данни от Върховна касационна прокуратура. За първите 6 месеца на тази година в страната са регистрирани 366 пострадали от трафик на хора. От тях повечето (319) са жени, като непълнолетните момичета са 22. 
Най-често става въпрос за сексуална експлоатация (235 души, от които само 6 мъже) и трудова експлоатация (44-ма пострадали). Жертви на трафик на хора са станали и 73 бременни жени с цел продажба на бебето. Държани в принудително подчинение са били 14 души. 

В рамките на заседанието г-жа Анна Николова, председател на Фондация „SOS – Семейства в риск” и също член на комисията, очерта профила на жертвите, настанени в Приюта за временно настаняване на жертви на хора във Варна. Най – често това са лица с нисък социален статус, израснали в социални домове или в семейства с домашно насилие, както и лица с психически увреждания, които са подложени на най-бруталната сексуална експлоатация.

 

 

 

 

Baner8

logo sport

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.